Maskinell dosdispensering

Maskinell dosdispensering av mediciner förbättrar både säkerheten kring och genomförandet av medicineringen och minskar vanligen läkemedelskostnaderna. Dosdispensering av mediciner lämpar sig för personer som regelbundet använder många olika mediciner eller då det finns problem med doseringen av dessa. Kunden får de tabletter och kapslar som skall intas regelbundet levererade i färdiga portionspåsar för två veckors behov åt gången. Tjänsten är avgiftsbelagd.