Välkommen till apoteket Medi! 

APOTEKETS TJÄNSTER

Maskinell dosdispensering

Använder du många mediciner? Vill du ha dem maskinellt förpackade i dospåsar.

Läs mera här

APOTEKETS TJÄNSTER

Specialtjänster

Maskinell dosdispensering

Kontroll av medicineringen

Astmakontaktperson

Diabeteskontaktperson

Hjärtkontaktperson

Registreringspunkt för certifieringskort (apotekspersonal)

Returnering av läkemedelsavfall 

APOTEKETS TJÄNSTER

Apotekets betjäningsspråk

Svenska, finska, engelska