NaFDent -liuos 0,5 mg/ml 500 ml

Oralskjölning med fluor för profylax mot karies och förstärkning av tandemal.

Användningsändamål:
NaFDent är oralskjölning med fluor för profylax mot karies och förstärkning av tandemal. Lösningen innehåller inga smakämnen. Inte lämplig för barn under 5 år.

Dosering:
Skölj munnen med lösningen en gång om dagen, helst på kvällen före sänggåendet. Innan du sköljer med NaFDent, borsta tänderna noggrant och skölj munnen med färskt vatten.

Skölj sedan munnen med 10 ml outspädd NaFDent-lösning. Skölj runt lösningen i munnen i cirka 2 minuter. Lösningen ska inte sväljas.

Efter sköljning av munnen rekommenderas det inte att du äter, dricker eller borstar tänder under 30 minuter.

Förteckning över ingredienser:
Aqua, Alcohol, Sodium Fluoride, Methylparaben, Sodium Bicarbonate, Propylbaraben.

Bör observeras:
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Inte lämplig för barn under 5 år.

Övriga uppgifter:
NaFDent är tillverkats i Finland.
Paketstorlek:
500 ml
Marknadsförare:
Vitabalans Oy
Produkten i lager
9,15 €
18,30 € / 0.5000
NaFDent är oralskjölning med fluor för profylax mot karies och förstärkning av tandemal. Lösningen innehåller inga smakämnen. Inte lämplig för barn under 5 år.
Skölj munnen med lösningen en gång om dagen, helst på kvällen före sänggåendet. Innan du sköljer med NaFDent, borsta tänderna noggrant och skölj munnen med färskt vatten.

Skölj sedan munnen med 10 ml outspädd NaFDent-lösning. Skölj runt lösningen i munnen i cirka 2 minuter. Lösningen ska inte sväljas.

Efter sköljning av munnen rekommenderas det inte att du äter, dricker eller borstar tänder under 30 minuter.

null

Aqua, Alcohol, Sodium Fluoride, Methylparaben, Sodium Bicarbonate, Propylbaraben.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Inte lämplig för barn under 5 år.
Rumstemperatur (+15C - +25C)