Medicin

BURANA 400 mg tabl, kalvopääll 10 kpl

Burana är känt som ett effektivt antiinflammatoriskt läkemedel. Det verksamma ämnet ibuprofen lindrar smärta och inflammation, samt sänker feber.

Användningsändamål:
Burana används för att behandla tillfälliga feber- och smärttillstånd såsom förkylning förorsakad av virus, influensasymtom, muskel- och ledsmärta, huvudvärk, reumatisk smärta, menstruationssmärta och tandvärk. Burana 400 mg passar åt barn över 4 år och åt barn som väger över 20 kg.

Dosering:
Vuxna och barn över 12 år: 1/2 - 1 tablett 1-3 gånger i dygnet
Den maximala engångsdosen för barn är 10 mg/kg och den maximala dygnsdosen är 30 mg/kg
8-12 åriga barn (25-40 kg) 1/2 tablett högst 4 gånger per dygn
Burana 400 mg tabletter passar inte för att behandla barn under 20 kg
Ifall du har lindriga matsmältningsbesvär kan dessa lindras ifall du tar läkemedlet i samband med mat eller dryck


Bör observeras:
Övriga antiinflammatoriska läkemedel bör inte användas samtidigt eftersom biverkningsrisken ökar, inte effekten
Läkemedel
Aktiv ingrediens:
ibuprofeeni
Paketstorlek:
10 kpl
Marknadsförare:
Orion Oyj
Produkten i lager
3,98 €
Burana används för att behandla tillfälliga feber- och smärttillstånd såsom förkylning förorsakad av virus, influensasymtom, muskel- och ledsmärta, huvudvärk, reumatisk smärta, menstruationssmärta och tandvärk. Burana 400 mg passar åt barn över 4 år och åt barn som väger över 20 kg.
Vuxna och barn över 12 år: 1/2 - 1 tablett 1-3 gånger i dygnet
Den maximala engångsdosen för barn är 10 mg/kg och den maximala dygnsdosen är 30 mg/kg
8-12 åriga barn (25-40 kg) 1/2 tablett högst 4 gånger per dygn
Burana 400 mg tabletter passar inte för att behandla barn under 20 kg
Ifall du har lindriga matsmältningsbesvär kan dessa lindras ifall du tar läkemedlet i samband med mat eller dryck
400mg ibuprofen
Övriga antiinflammatoriska läkemedel bör inte användas samtidigt eftersom biverkningsrisken ökar, inte effekten
Läkemedel som påverkar blodets koaguleringsförmågas (ex. warfarin) effekt kan ändras och därför bör samtidig användning med ibuprofen undvikas
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
Långvarigt bruk endast på läkarordination
Biverkningar i mag-tarmkanalen såsom ont i magen och halsbränna
Huvudvärk, svindel
Ökad benägenhet för blåmärken
Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
Diskutera med läkare innan du använder Burana i samband med graviditet
Burana kan användas under amning, eftersom den mängd läkemedel som går över i modersmjölken är obetydligt liten
Läs övriga instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln
Antiinflammatoriska läkemedel kan försvåra chansen att bli gravid, med den effekten försvinner efter att man slutat använda läkemedlet
Rumstemperatur (+15C - +25C)