Medicin

BURANA-C 400/300 mg tabl, kalvopääll 30 fol

Burana-C innehåller samma effektiva ibuprofen som Burana och dessutom 300 mg C-vitamin (askorbinsyra). Burana-C sänker feber och hämmar inflammation. Det används för lindring av virusförorsakade förkylnings- och influensasymtom såsom feber, muskel- och ledsmärta samt huvudvärk. Endast på läkarordination åt barn under 4 år och vid långvarig användning.

Användningsändamål:
Burana-C sänker feber och hämmar inflammation. Det används för lindring av virusförorsakade förkylnings- och influensasymtom såsom feber, muskel- och ledsmärta samt huvudvärk. Endast på läkarordination åt barn under 4 år och vid långvarig användning.

Dosering:
Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett 3 gånger per dygn med vätska
8-12 år (25-40 kg) 1/2 tablett högst 4 gånger per dygn
4-8 år (20-25 kg) 1/2 tablett högst 3 gånger per dygn
Den maximala engångsdosen för barn är 10 mg/kg och den maximala dygnsdosen är 30 mg/kg
Ifall tabletterna tas med mat minskas ibuprofens eventuella magirriterande biverkning


Bör observer
Aktiv ingrediens:
askorbiinihappo (C-vitamiini),
ibuprofeeni,
Paketstorlek:
30 fol
Marknadsförare:
Orion Oyj
Produkten i lager
12,99 €
Burana-C sänker feber och hämmar inflammation. Det används för lindring av virusförorsakade förkylnings- och influensasymtom såsom feber, muskel- och ledsmärta samt huvudvärk. Endast på läkarordination åt barn under 4 år och vid långvarig användning.
Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett 3 gånger per dygn med vätska
8-12 år (25-40 kg) 1/2 tablett högst 4 gånger per dygn
4-8 år (20-25 kg) 1/2 tablett högst 3 gånger per dygn
Den maximala engångsdosen för barn är 10 mg/kg och den maximala dygnsdosen är 30 mg/kg
Ifall tabletterna tas med mat minskas ibuprofens eventuella magirriterande biverkning
400mg ibuprofen
300mg askorbinsyra (vitamin C)
Övriga antiinflammatoriska läkemedel bör inte användas samtidigt eftersom biverkningsrisken ökar, inte effekten
Läkemedel som påverkar blodets koaguleringsförmågas (ex. warfarin) effekt kan ändras och därför bör samtidig användning med ibuprofen undvikas
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
Mag-tarmkanalens biverkningar såsom ont i magen och halsbränna
Huvudvärk, svindel
Ökad benägenhet för blåmärken
Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
Diskutera med läkare innan du använder Burana-C tabletter i samband med graviditet
Burana-C kan användas under amning, eftersom den mängd läkemedel som går över i modersmjölken är obetydligt liten
Läs övriga instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln
Antiinflammatoriska läkemedel kan försvåra chansen att bli gravid, med den effekten försvinner efter att man slutat använda läkemedlet
Rumstemperatur (+15C - +25C)